Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 00:54

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ζαχαρότευτλων

Όσοι αγρότες διατηρούν στο φυτικό κεφάλαιο τους ζαχαρότευτλα, προκειμένου να λαμβάνουν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά σε ποια αγροτεμάχια διατηρούν την καλλιέργεια αυτή καθώς και το είδος της λίπανσης που χρησιμοποιούν.