Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 18:26

Παροχή τεχνογνωσίας για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ

Κάθε χρόνο κάθε αγρότης υποχρεούται να υποβάλλει την δήλωση του σχετικά με το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που διατηρεί. Θα πρέπει κυρίως δηλαδή να δηλώνει τα αγροτεμάχια που διατηρεί στην εκμετάλλευση του καθώς και την κάθε καλλιέργεια που έχει όπως επίσης και το είδος και το πλήθος των ζώων όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο.