ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2016 13:49

Απο το ΚΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να προσέρχονται προκειμένου να δηλώσουν τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια τους στο εθνικό κτηματολόγιο. Η διαδικασία κτηματογράφησης παρόλη την λήξη της προθεσμίας θα συνεχιστεί κανονικά.