ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 14:01

Στα ΚΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ) καθώς και στα παραρτήματα υπάρχει η δυνατότητα κάθε παραγωγός να τηρεί μητρώο εισροών-εκροών καθώς και ημερολόγιο εργασιών. Η τήρηση αυτών των μητρώων είναι υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς προκειμένου να μην έχουν ποινές απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τις επιδοτήσεις τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον παραγωγό. Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία τήρησης αυτών των μητρώων καθώς και για τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομίζει ο παραγωγός μπορείτε να απευθύνεστε στα κατα τόπους ΚΕΑ.