ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 2017

Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 10:04

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2018 το ΦΕΚ για την χορήγηση ενισχύσεων στα ροδάκινα που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις 14-17 Ιουλίου 2017. τα ποσά που προβλέπονται είναι:

α) 1150 ευρώ /εκτάριο (ha) για τα επιτραπέζια ροδάκινα

β) 650 ευρώ /εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά ροδάκινα

γ) 1200 ευρώ /εκτάριο (ha) για τα νεκταρίνια ροδάκινα

Αναλυτικά παρουσιάζεται στο παρακάτω ΦΕΚ