ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LET'S EAT - EUROPEAN AUTHENTIC TASTE

Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2020 08:34

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ