ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 10:13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GET A FRUIT:

 ΑΡΧΕΙΟ