Υπηρεσίες

Το ΚΕΑ Βέροιας αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών του νομού Ημαθίας και ανήκει στο ευρύτερο πανελλαδικό δίκτυο ΚΕΑ που λειτουργούν με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών όσον αφορά την διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και οι κυριότερες είναι οι εξής:

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΣΔΕ

Κάθε χρόνο κάθε αγρότης υποχρεούται να υποβάλλει την δήλωση του σχετικά με το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που διατηρεί. Θα πρέπει κυρίως δηλαδή να δηλώνει τα αγροτεμάχια που διατηρεί στην εκμετάλλευση του καθώς και την κάθε καλλιέργεια που έχει όπως επίσης και το είδος και το πλήθος των ζώων όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Πρωτού υποβληθεί η δήλωση του ΟΣΔΕ κάθε αγρότης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει μεταβίβαση των δικαιωμάτων που κατέχει δηλαδή τις ενισχύσεις που λαμβάνει για την εκμετάλλευση του σε κάποιον άλλον αγρότη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή του ΦΠΑ για τα προϊόντα που έχουν διαθέσει την προηγούμενη χρονιά. Έτσι έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τα τιμολόγια για τα προϊόντα αυτά στο ΚΕΑ Βέροιας.

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Όσοι κτηνοτρόφοι έχουν στο ζωικό τους κεφάλαιο αιγοπρόβατα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν μητρώο και να το ενημερώνουν σχετικά με το πλήθος των ζώων και την ηλικία που έχουν. Επίσης πρέπει να καταγράφονται σε αυτό οι κωδικοί (ενώτια) του κάθε ζώου.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Για πολλές περιπτώσεις όπως ανανέωση άδειας λαϊκής αγοράς, καθώς και απόκτηση αγροτικού οχήματος είναι απαραίτητη η βεβαίωση μητρώου αγροτών. Έτσι στο ΚΕΑ Βέροιας υπάρχει η δυνατότητα κάθε αγρότης καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά να γίνεται καταχώρηση των στοιχείων αυτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΠ

Μπορεί ο αγρότης να ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική 2015-2020.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

Όσοι αγρότες διατηρούν στο φυτικό κεφάλαιο τους ζαχαρότευτλα, προκειμένου να λαμβάνουν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά σε ποια αγροτεμάχια διατηρούν την καλλιέργεια αυτή καθώς και το είδος της λίπανσης που χρησιμοποιούν.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Αν κάποιος αγρότης επιθυμεί να ενοικιάσει το αγροτεμάχιο του σε κάποιον άλλο παραγωγό μπορεί στο ΚΕΑ Βέροιας να γίνεται η σύνταξη του ενοικιαστηρίου αυτού.

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

Όσοι αγρότες ανήκουν στο ειδικό και στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων και στοιχεία. Στο ΚΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουμε την υπηρεσία στους παραγωγούς.

ΜΗΤΡΟΩ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλοι οι παραγωγοί ειναι υποχρεωμένοι να τηρούν το μητρώο εισροών εκροών δηλαδή να καταχωρούν όλα τα τιμολόγια από εφόδια και λιπάσματα που χρησιμοποιούν καθώς και από τα προϊόντα που παράγουν. Επίσης θα πρέπει να καταγράφουν στο ημερολόγιο εργασιών τις εργασίες που πραγματοποιούν στα αγροτεμάχια ανα ημέρα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των καιρών που οδηγούν ολοένα και περισσότερους νέους στην επιλογή της αγροτικής απασχόλησης συντάχθηκε εκ νέου το πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ετσι στο ΚΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ παρέχουμε μια υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για την υποστήριξη των νέων ηλικιακά αγροτών αναφορικά με την υποβολή της αίτησης ένταξής τους στο πρόγραμμα. Η υπηρεσία, επιπλέον, δίνει στους χρήστες που θα την επιλέξουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Με την ολοκλήρωση της αίτησης, παρέχεται στον αιτών η βαθμολογία που αναμένεται να συγκεντρώσει αναφορικά με την ένταξή του στο Μέτρο. Όπως είναι αυτονόητο το στοιχείο αυτό βοηθά στον ορθό προγραμματισμό και οργάνωση των μελλοντικών επιχειρηματικών αγροτικών σχεδίων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία σας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κάνετε το πρώτο βήμα στον αγροτικό τομέα σωστά και οργανωμένα.